Про проект

Підґрунтя для виникнення Проекту:

В часи, коли Україна зіткнулася із чисельними зовнішніми та внутрішніми викликами найголовнішою метою суспільства є збереження принципів поваги до базових демократичних цінностей та захист прав людини.

Працюючи багато років у сфері захисту прав уразливих груп негромадян, ми впевнені, що Україна має потенціал для проведення ефективних та демократичних реформ у сфері міграції та надання притулку, та зможе подолати труднощі   на шляху становлення прозорої та ефективної системи управління в цій сфері, головною метою якої було б гарантування  захисту прав негромадян, як то: біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства та інших уразливих груп мігрантів.

За останні роки український Уряд досяг значних успіхів в сфері захисту прав негромадян. Втім, українська міграційна система все ще не відповідає у багатьох аспектах  міжнародним та європейським стандартам захисту основних прав біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства.

Громадянське суспільство має об’єднати зусилля для покращення діалогу з державою та здійснення відчутного позитивного впливу на зміни у міграційній системі України. За достатньої підтримки та за наявності платформи для співпраці, громадянське суспільство має значний потенціал для просування реформ з метою покращення положення негромадян в Україні.

Окрім цього, для ефективного виконання умов Договору про Асоціацію з ЄС, Уряд України потребує більш інформованої та суттєвої підтримки з боку громадянського суспільства, а також має налагодити інструменти громадянського контролю за виконанням зобов’язань України перед міжнародною спільнотою. Саме тому, ми ставимо своєю основною метою налагодити предметний діалог між державними органами та громадянським суспільством для  вирішення проблемних питань у сфері міграції та надання притулку, а також посилити спроможність громадянського суспільства вести такий діалог.

Основні цілі проекту:

  • Покращення співпраці та діалогу між громадським сектором та відповідними державними органами на національному та регіональному рівнях в сфері міграції та надання притулку
  • Підвищення обізнаності як державних та судових органів , так і громадських організацій щодо існуючих проблем та можливостей їх вирішення в сфері  міграції та надання притулку, роботи на кордонах та з суміжних питань, пов’язаних із дотриманням  прав негромадян .
  • Підвищення прозорості щодо діяльності держави у впровадженні політики та законодавства в сфері міграції та надання притулку, інших адміністративних послуг негромадянам, дотримання і реалізації їх прав.
  • Покращення ефективності  роботи громадського сектора шляхом підвищення рівня знань та компетентності, впровадження кращих практик та міжнародних стандартів.

На завершення, основною метою проекту є покращення ситуації негромадян України, що гостро потребують захисту та полегшення  проживання на території України.

Підхід:

Діяльність в межах проекту здійснюється у кількох напрямках:

  • Спільно з державними органами,  розробка стратегії  реформування законодавства та адміністративних процедур, з метою узгодження проблемних питань в сфері міграції та надання притулку в Україні. Ця діяльність включатиме, окрім роботи над стратегічним планом,  проведення ряду спільних заходів для налагодження єдиного бачення громадянського суспільства і держави щодо надання притулку, інших адміністративних послуг негромадянам, дотримання і реалізації їх прав тощо.
  • Підвищення професійного рівня громадських організацій, що працюють в сфері захисту прав негромадян, шляхом проведення навчальних сесій та розповсюдження грантів на спеціалізоване навчання. Метою є покращення рівня знань і кваліфікації  таких організацій та їх забезпечення інструментами, необхідними для здійснення ефективного захисту прав негромадян на території України.
  • Профільне навчання, із залученням європейських експертів, для суддів, представників державних установ, організацій та осіб, що надають правову допомогу щодо особливостей та різних юридичних аспектів захисту негромадян. Підвищення їх обізнаності та практичних навичок у застосуванні законодавства з метою захисту уразливих груп негромадян.
  • Ідентифікація та ведення стратегічних судових справ. Спеціалізоване навчання для юристів та правників щодо інструментів та особливостей ведення стратегічних справ негромадян в межах національної судової системи та Європейського Суду з Прав Людини.

Проект здійснюватиметься протягом двох років за участі державних органів України,  неурядових громадських організацій, міжнародних експертів та організацій.